Beranda > Renungan Harian > Umat Kratoning Allah

Umat Kratoning Allah

Waosan: Matius 5:20-26
Jejer: Kowé ora bakal kepétung dadi umat ana ing Kratoné Allah, yèn olèhmu nglakoni Angger-anggeré Torèt ora luwih sampurna ketimbang karo sing ditindakaké déning para ahli Torèt lan para wong Farisi (ay.20)
Pujian: KPK 22

Pepengetipun Gusti Yesus punika keras. ‘Kowe ora bakal’. Punika kados-kados satunggaling ancaman ingkang katujokaken dhateng para murid. Para murid kedah sampurna. Yen biji A punika biji paling sae, ingkang dipun kersakaken dening Gusti, para muridipun Sang Kristus kasuwun biji A+.

Punika magepokan kaliyan nglakoni angger-angger. Sacara hukum tertulis, tiyang boten nerak wewaler lan nuhoni prentah, bijinipun A.

Mangka, ingkang kasuwun kedah A+. Biji A+ punika kados pundi? Inggih punika lampahing gesang ingkang langkung nginggil mutunipun. Manawi Musa nampi angger-angger Toret ing pareden Sinai, Gusti Yesus ngajak para kagunganipun, supados nglampahi gesang ngabekti ngungkuli Sinai. Kadosdene mega sanginggiling redi Sinai. Mega punika saged dhateng pundi-pundi, lan tetep mega, tetep manggen sanginggiling papan ingkang paling inggil.

Wujudipun? Sampun ngantos nyupatani liyan, utawi ndongakaken awon liyan. Punika sami kaliyan memateni. Dados, manawi memateni kawastanan lepat manut angger-angger Toret (Pangentasan 20:13), nyupatani liyan kemawon sampun kawastanan memateni dening Gusti Yesus. Ndongakaken awon liyan ugi kawastanan memateni dening Gusti Yesus. Plus-ipun wonten pundi angger-anggeripun Gusti Yesus punika? Inggih punika mencegah lampah awon. Wijining piawon dipun cegah. Wiji-memateni wujud nyupatani utawi ndongakaken awon, kedah dipun cegah. Sampun ngantos memateni, mila wijinipun dipun cegah. Nuhoni angger-angger Toret dereng tamtu lulus kauji angger-angger katresnanipun. Nanging nuhoni angger-angger katresnan, cegah wiji piawon, tamtu lulus kauji lan angger-angger Toret.

Rama, kawucala kawula tansah ndongakaken sae, lan alampah sae, temah kawula boten badhe kamitegan dhateng sesami.

Iklan
Kategori:Renungan Harian
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: