Beranda > Renungan Harian > Setan Ora Doyan, Dhemit Ora Ndulit

Setan Ora Doyan, Dhemit Ora Ndulit

Bacaan: Matius 8 : 28-34
Jejer: Matius 8 : 31b
Pujian: KPK 14

Kados pundi manawi kita mireng bab crita dhemit utawi memedi? Warni-warni reaksinipun. Wonten ingkang pitados, wonten ingkang cuek, wonten ingkang ajrih, wonten ingkang wantun, wonten ugi ingkang mboten nggagas bab kawontenanipun dhemit-dhemit punika. Ananging saking alasan-alasan ing nginggil, umumipun tiyang manawi kepanggih utawi dipun panggihi dhemit punika lajeng ajrih. Ananging, anehipun, nadyan ajrih, tetep dipun rembag.

Ing waosan kita nerangaken kados pundi tiyang ingkang kawontenanipun punika kapanjingan dhemit. Saestu kawontenanipun tiyang kalih punika tersiksa awit ulahipun dhemit kalawau. Punika wujuding prakawis kagem tiyang kalih kalawau. Kawontenanipun ingkang awrat anggenipun uwal saking pangruketing dhemit ndadosaken tiyang kalih punika kewalahan.

Gusti Yesus mboten mendel mirsani kawontenanipun manungsa ingkang kakancing dening panguasa piawon. Panguwasa piawon ngakeni bilih Gusti Yesus punika putranipun Allah, ingkang panguwaosipun kalangkung-langkung (ay. 29). Pramila, dhemit, setan ingkang ngganggu gesangipun manungsa, mboten saged mboten tundhuk dhateng Gusti Yesus (31,32).

Saking punika kita kaengetaken, nadyan kita remen ngrembag bab cariyos setan lan dhemit, kita kedah enget bilih panguwaosipun Gusti nglangkungi sadaya panguwaosing pepeteng. Namung Panjenenganipun ingkang saestu pantes dipun andelaken. Mbah-mbah buyut kita, nalika rumiyin babad alas gung liwang-liwung, gondhelan pangandel lan gadhah piandel ‘keris ingkang tus’, inggih Kristus. Asikep keris ingkang tus punika, setan lan dhemit mboten wantun ganggu damel, setan ora doyan dhemit ora ndulit.

Gusti panguwaos Paduka kalangkung-langkung. Mugi kawula tansah apiyandel panguwaos Paduka mbrastha sakathahing satru dhemi kaluhuran Paduka.

Iklan
Kategori:Renungan Harian
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: