Beranda > Renungan Harian > Endahe Saduluran

Endahe Saduluran

Waosan : Mateus 12:46–50
Jejer : ayat 50
Pujian: KPK. 319:1–3
Sabab sing sapa nglakoni karsane RamaKu kang ana ing swarga, yaiku sadulurKu lanang utawa wadon lan ibuKu

Gusti Yesus mbikak korining pangertosan ing bab pasedherekan. Nalika semanten, langkung-langkung ing brayatipun para tiyang Yahudi, saestu nengenaken bab pasedherekan tumrap para tiyang ingkang gadhah sesambetan rah utawi keturunan. Ingkang dipun wastani sadherek inggih punika namung para tiyang ingkang gadhah sesambetan rah (hubungan darah). Punika cetha sanget nalika ibu lan para sedherekipun Gusti Yesus madosi lan badhe pinanggih kaliyan panjenenganipun, saestu nampi kawigatosan ingkang mirunggan.

Gusti Yesus boten nampik ibu lan para sadherekipun. Gusti Yesus ugi boten nyelaki ibu lan para sadherekipun. Nanging Gusti Yesus paring pangertosan ingkang enggal ing bab pasedherekan. Ingkang dipun wastani sedherek punika boten namung para tiyang ingkang gadhah sesambetan secara rah lan trah, nanging sedaya tiyang ingkang gadhah tujuan ingkang sami kangge nindakaken karsanipun Gusti. Sinten kemawon ing salumahing bumi ingkang sami-sami nindakaken pakaryanipun Gusti lan karsanipun Gusti, punika sadherek ing pangertosan ingkang sakmesthinipun. Dados pasadherekan punika boten namung adhedasar bangsa ingkang sami, keturunan ingkang sami lan agama ingkang sami. Pasadherekan miturut Gusti Yesus langkung endah lan wiyar tinimbang sedaya kalawau.

Samangke, sinten para sadherek kita? Para sedherek kita boten kedah sami kaliyan kita ing bab kalenggahan, keturunan, suku bangsa, agama, lsp. Endahe pasadherekan badhe saged kita raosaken menawi kita purun mbikak korining manah kita kangge nampi sinten kemawon dados sadherek kita. Jer para tiyang wau gadhah tujuan ingkang sami inggih punika kangge nindakaken karsanipun Gusti ing salumahing bumi. Pramila karukunan lan katrentreman ingkang dados salah satunggaling pratandha kratoning Allah saestu badhe kita raosaken.

Matur nuwun tumrap para sadherek peparing Paduka

Iklan
Kategori:Renungan Harian
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: