Beranda > Renungan Harian > Mudheng

Mudheng

Waosan   : Yokanan 12:1-11
Nats          : Yokanan 12:7
Pujian      : KPK  114

“Nengna bae dheweke tumindak mangkono, iku kacadhangake kanggo ing dinane anggonKu kakubur.”

Menawi Pak Guru utawi Ibu Guru nerangaken mata pelajaran dhateng murid-muridipun wonten kelas, daya tangkepipun para murid punika boten sami. Wonten ingkang saged nangkep 80%, wonten ingkang 50%, wonten ingkang 25%, utawi wonten ugi ingkang kirang saking 5%. Menawi prosentase ingkang dipun tangkep inggil ateges murid punika mudheng dhateng ingkang dipun karsakaken dening bapa-ibu gurunipun.  Nanging kathah-kathahipun para murid boten mudheng pramila pamanggihipun ugi lajeng asring klentu.

Anggenipun Gusti Yesus mbabar sarira wonten ing jagad sajakipun ugi ewed dipun tangkep dening tiyang kathah. Kathah tiyang ingkang boten mudheng dhateng punapa ingkang dados karsanipun Gusti. Nanging Maryam kalebet satunggiling tiyang ingkang mudheng, saged mangertosi karsanipun Gusti. Piyambakipun njebadi sampeyanipun Gusti awit mangertos bilih Panjenenganipun badhe seda. Kathah ingkang nggadhahi panginten bilih Gusti Yesus mesthi tansah ngrasuk kamulyan. Dene Mariyam mangertos bilih Gusti Yesus kedah mikul kasangsaran.

Samangke punapa greja lan para tiyang Kristen ugi sampun mudheng bilih margi ingkang kedah dipun langkungi Gusti Yesus punika margi Salib? Gesang ingkang kedah dipun tedahaken dening para pandherekipun Gusti punika gesang ingkang sagah ngadhepi kasangsaran. Sanes gesang mbujeng karemenaning jagad, wujud: kamulyan, kalenggahan, kasugihan lsp. Awit sadaya punika saged nyeret kita sansaya tebih saking margi ingkang dipun karsakaken dening Gusti, inggih punika margi Salib. Tundhanipun malah nemahi tiwas. (Sj)

“Sing sapa wani sangsara bakal ngundhuh kasenengan, sing sapa mburu kasenengan bakal nemu kasangsaran.”

Iklan
Kategori:Renungan Harian
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: