Beranda > Renungan Harian > Aja Nyandhungi

Aja Nyandhungi

Waosan: Matius. 17: 22-27
Jejer: (ay 27)
Pujian: KPK 186

 

Wulan Agustus makaten punika, kita sampun wiwit malih ndhudhah memori bab perjuangan tahun 1945. Menggah salah satunggaling makna saking perjuangan wau, inggih punika sipat kepahlawanan para pahlawan ingkang sampun rila dados bebanten kangge kamardikaning bangsanipun.

Wonten ugi pahlawan moral. Inggih punika tiyang ingkang purun lan rila nindakaken punapa ingkang yektosipun boten wajib. Sanadyan boten kawajibaken, nanging karana anggadhahi paugeran langkung luhur tinimbang namung wajib utawi boten wajib, mila kaluhuran wau saestu dados bukti anggenipun pantes kasebat pahlawan moral.

Gusti Yesus mucal para sakabat supados mbayar bea padaleman suci. Sanadyan bea punika boten wajib (ayat 25-26), nanging Petrus kadhawuhan mbayar. Saestu luhur lan mulya pathokan moralitas-ipun Gusti Yesus dalah para murid. Langkung saking namung nuhoni punapa ingkang wajib. Tiyang ingkang nindakaken kewajiban, saged kemawon kalambaran manah murina. Nanging yen tiyang nindakaken dana weweh nglangkungi punapa ingkang wajib, punika saestu dados tiyang mardika. Langkung saking mardika, tiyang wau pantes kasebat pahlawan hati. Pahlawan moral.

Sacara moral, tiyang ingkang purun mbayar nglangkungi punapa ingkang katamtokaken, punika mesthi dipun atur panuwuni kanthi mirunggan. Punika nedahaken bilih kita punika tiyang ingkang loma, tiyang ingkang boten eman-emanen.

Gusti ngersakaken, supados lampahing gesang kita kalampahan kanthi sae, malah langkung sae. Sageda alampah gesang ingkang pinunjul. Artosipun, yen tiyang sanes nglampahi kasaenan kanthi bobot satus, lampahipun tiyang Kristen prayoginipun satus punjul gangsal. Contonipun, mlebet dhines jam pitu enjing. Nanging sampun mlebet jam enem, sanadyan boten wonten upah tambahan kangge keaktifan wau. Punika saestu patraping gesang ingkang unggul. Tebih saking nyandhungi ngasanes.

Kawucala kawula, dhuh Gusti, murih dados pahlawan moral sejati.[SW]

Iklan
Kategori:Renungan Harian
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: